Del raporti i parë për bizneset e Korçës, si reduktohet fatura e energjisë elektrike Çdo biznes në rajonin e Korçës mund të implementojë masa të eficencës së energjisë, me qëllim reduktimin e faturës mujore të energjisë. Ndërkohë që, për herë të parë është hartuar edhe një raport që jep të
Qendra ACEG është një organizatë mjedisore jo-qeveritare. Qendra Shqiptare për Qeverisje Mjedisore (ACEG) është themeluar nga një grup aktivistësh mjedisore, praktikues dhe novatorë me qëllimin kryesor avancimin e qeverisjes mjedisore në fusha si qeverisja e mirë mjedisore, zhvillimi alternativ dhe dhe agro-turistik, drejtësia mjedisore dhe partneriteti i trefishtë publik-privat-akademi. Qendra
Për herë të parë banorët e Bashkisë së Devollit kanë vendosur vetë mbi prioritetet që duhet të ketë bashkia gjatë ushtrimit të funksioneve të saj. Shqetësimet dhe problemet e të tyre janë përmbledhur në “Dokumentin e Prioriteteve”, i cili do u dorëzohet kandidatëve për kryetar bashkie në zgjedhjet vendore 2019,
Me rritjen e ndikimit të efekteve negative drejpërdrejt në shëndetin e njeriut, mirëqënien e tij, që ndodhin për shkak të dëmtimit të mjedisit, florës, faunës dhe burimeve të rëndësishme natyrore është rritur edhe nevoja që komuniteti të trajtojë në mënyrën e duhur mjedisin dhe të mos qëndrojë indiferent ndaj dëmtimit
Termat e Referencës për “Prodhimin e një  video të shkurtër dhe fotografi me rezolucion të lartë për projektin e kundra Ndotjes së Lumit Devoll”. 1. Informacion i përgjithshëm Qendra Shqiptare për Qeverisje Mjedisore aktualisht është duke zbatuar një Projekt i titulluar “ Projekti për Ndërgjegjësimin kundra ndotjes së Lumit Devoll”,
Ola Mitre KOMPETENCAT E REJA Në bazë të ligjit të ri Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, në bashki janë transferuar funksionet për bujqësinë nga ministria e linjës si dhe menaxhimi i pyjeve dhe mbrojtja e mjedisit. Në bazë të këtij ligji, bashkive u dalin detyra dhe sfida të reja me
[ngg src=”galleries” ids=”6″ display=”basic_slideshow”] Më datën 08 dhjetor 2018, Qendra Shqiptare për Qeverisje Mjedisore (ACEG) në bashkëpunim me dy organizata lokale, Komisioni Këshillimor Qytetar Devoll (KKQD) dhe Shoqata ”Gjelbërimi” zhvilloi forumin e fundit (të katërt) lokal për prezantimin e gjetjeve të Barometrit Bujqësor në kuadër të projektit “Barometri i Bashkisë
20 nëntor 2018, Njësia Administrative Progër, fshati Progër. Kemi hyrë në muajin e 4-ët të zbatimi të projektit “Barometri i Bashkisë Devoll. Matja e premtimeve lokale sipas nenit 27. Funksionet e bashkisë në bujqësi, zhvillim rural dhe pyje.” të mbështetur nga Lëviz Albania –për një demokraci të fortë vendore. Qëllimi
Njeriu si një qenie relativisht poseduese, kontrolluese dhe me pushtet absolut mbi botën në tërësi, arrin të njësohet me të në shumë aspekte. Vetë jeta jonë është shumë e lidhur me natyrën, me krejt çka ajo ofron dhe më gjerësisht. Drejt për së drejti, bota bëhet një opsion më i
Qendra ACEG vijon me organizimin e Forumit të dytë për ”Barometrin Bujqësor” në Njësinë Administrative  Qendër Bilisht. Më datën 2 nëntor 2018, Qendra Shqiptare për Qeverisje Mjedisore (ACEG) në bashkëpunim me dy organizata lokale , Shoqata ”Gjelbërimi” dhe Komisioni Këshillimor Qytetar Devoll (KKQD), zhvilloi në Qendër Bilisht forumin e dytë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *