Në qershor, Qendra Shqiptare për Qeverisje Mjedisore (ACEG) publikoi një thirrje për aplikime për anëtarët e komunitetit të Prespës për të marrë pjesë në një Akademi Rinore në fushën e turizmit të natyrës. Në total janë regjistruar 62 aplikues, përfshirë 27 nga Bashkia Devoll dhe 35 nga Bashkia Pustec. Aplikantët
Kjo kronikë është realizuar nga Ola Mitre si eksperte e medias për Qendrën ACEG në kuadër të projektit ” Iniciativa për rritjen e ndërgjegjësimit te bizneset e qytetit të Korçës mbi investime në energji dhe ndërtim të gjelbër” financuar nga Bashkimi Europian në kuadër të skemës së sub-grantimit të projektit
Del raporti i parë për bizneset e Korçës, si reduktohet fatura e energjisë elektrike Çdo biznes në rajonin e Korçës mund të implementojë masa të eficencës së energjisë, me qëllim reduktimin e faturës mujore të energjisë. Ndërkohë që, për herë të parë është hartuar edhe një raport që jep të
Qendra ACEG është një organizatë mjedisore jo-qeveritare. Qendra Shqiptare për Qeverisje Mjedisore (ACEG) është themeluar nga një grup aktivistësh mjedisore, praktikues dhe novatorë me qëllimin kryesor avancimin e qeverisjes mjedisore në fusha si qeverisja e mirë mjedisore, zhvillimi alternativ dhe dhe agro-turistik, drejtësia mjedisore dhe partneriteti i trefishtë publik-privat-akademi. Qendra
Për herë të parë banorët e Bashkisë së Devollit kanë vendosur vetë mbi prioritetet që duhet të ketë bashkia gjatë ushtrimit të funksioneve të saj. Shqetësimet dhe problemet e të tyre janë përmbledhur në “Dokumentin e Prioriteteve”, i cili do u dorëzohet kandidatëve për kryetar bashkie në zgjedhjet vendore 2019,
Me rritjen e ndikimit të efekteve negative drejpërdrejt në shëndetin e njeriut, mirëqënien e tij, që ndodhin për shkak të dëmtimit të mjedisit, florës, faunës dhe burimeve të rëndësishme natyrore është rritur edhe nevoja që komuniteti të trajtojë në mënyrën e duhur mjedisin dhe të mos qëndrojë indiferent ndaj dëmtimit
Termat e Referencës për “Prodhimin e një  video të shkurtër dhe fotografi me rezolucion të lartë për projektin e kundra Ndotjes së Lumit Devoll”. 1. Informacion i përgjithshëm Qendra Shqiptare për Qeverisje Mjedisore aktualisht është duke zbatuar një Projekt i titulluar “ Projekti për Ndërgjegjësimin kundra ndotjes së Lumit Devoll”,
Ola Mitre KOMPETENCAT E REJA Në bazë të ligjit të ri Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, në bashki janë transferuar funksionet për bujqësinë nga ministria e linjës si dhe menaxhimi i pyjeve dhe mbrojtja e mjedisit. Në bazë të këtij ligji, bashkive u dalin detyra dhe sfida të reja me
[ngg src=”galleries” ids=”6″ display=”basic_slideshow”] Më datën 08 dhjetor 2018, Qendra Shqiptare për Qeverisje Mjedisore (ACEG) në bashkëpunim me dy organizata lokale, Komisioni Këshillimor Qytetar Devoll (KKQD) dhe Shoqata ”Gjelbërimi” zhvilloi forumin e fundit (të katërt) lokal për prezantimin e gjetjeve të Barometrit Bujqësor në kuadër të projektit “Barometri i Bashkisë
20 nëntor 2018, Njësia Administrative Progër, fshati Progër. Kemi hyrë në muajin e 4-ët të zbatimi të projektit “Barometri i Bashkisë Devoll. Matja e premtimeve lokale sipas nenit 27. Funksionet e bashkisë në bujqësi, zhvillim rural dhe pyje.” të mbështetur nga Lëviz Albania –për një demokraci të fortë vendore. Qëllimi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *