42023Gus

Njoftim për shtyp “Park i shëndetshëm, njerëz të shëndetshëm” nis në Parkun Kombëtar të Prespës përmes Përpjekjeve Bashkëpunuese nga Qendra ACEG, Bashkitë Pustec dhe Devoll dhe administrata e Parkut (ADZM Korcë)

“Park i shëndetshëm, njerëz të shëndetshëm” nis në Parkun Kombëtar të Prespës përmes Përpjekjeve Bashkëpunuese nga Qendra ACEG, Bashkitë Pustec dhe Devoll dhe administrata e Parkut (ADZM Korcë)

Prespë, 3 gusht 2023 – Në një hap të rëndësishëm drejt promovimit të mirëqenies së natyrës dhe njerëzimit, Parku Kombëtar i Prespës është krenar të shpallë nisjen e nismës “Parku i shëndetshëm, njerëz të shëndetshëm”. Ky program inovativ është rezultat i një përpjekjeje bashkëpunuese midis Qendrës për Qeverisje Mjedisore (ACEG), bashkisë Pustec dhe Devoll dhe Administratës Rajonale të Zonave të Mbrojtura Korçë (ADZM Korcë), që synon të nxisë marrëdhënien simbiotike midis shëndetit të njeriut dhe mjedisit.

Nisma “Parku i shëndetshëm, njerëz të shëndetshëm” synon të ndërgjegjësojë për ndërlidhjen e një mjedisi të shëndetshëm dhe mirëqenies njerëzore. Si pjesë e kësaj nisme, do të organizohen një sërë ngjarjesh dhe aktivitete të angazhimit të komunitetit, programeve edukative dhe aktiviteteve në natyrë brenda peizazhit mahnitës të Parkut Kombëtar të Prespës. Kjo përpjekje inkurajon individët, familjet, bizneset dhe komunitetet që të përjetojnë përfitimet terapeutike të natyrës ndërsa marrin pjesë aktive në përpjekjet për ruajtjen e parkut dhe promovimin e turizmit afatgjatë.

Objektivat kryesore të iniciativës:

– Ruajtja e Biodiversitetit: Parku Kombëtar i Prespës është i njohur për biodiversitetin e tij të pasur dhe ekosistemet unike. Nëpërmjet guidave lokale, diskutimeve dhe sesioneve edukative, pjesëmarrësit do të fitojnë njohuri mbi ekuilibrin delikat të parkut dhe rëndësinë e ruajtjes së tij për brezat e ardhshëm.

– Angazhimi i komunitetit: “Parku i shëndetshëm, njerëz të shëndetshëm” nxit një ndjenjë pronësie dhe përgjegjësie me komunitetet lokale. Duke i përfshirë ata në aktivitetet e parkut dhe iniciativat e ruajtjes, nisma synon të forcojë lidhjen midis njerëzve dhe mjedisit të tyre natyror.

– Turizmi i Qëndrueshëm: Nisma promovon praktika të përgjegjshme turistike që kontribuojnë në ekonominë lokale duke minimizuar ndikimet negative në mjedis. Kjo përputhet me synimet afatgjata të ACEG dhe autoriteteve të Parkut Kombëtar të Prespës.

– Promovimi i shëndetit fizik dhe mendor: Iniciativa njeh përfitime të provuara shkencërisht të kalimit të kohës në natyrë për reduktimin e stresit, përmirësimin e qartësisë mendore dhe përmirësimin e aftësisë fizike. Aktivitete të ndryshme në natyrë, të tilla si ecja, vëzhgimi i shpendëve dhe joga, do të organizohen për të inkurajuar njerëzit të përqafojnë një mënyrë jetese aktive.

Margarita Buxhaku, nga Qendra ACEG, deklaroi, “Ne jemi të emocionuar që bashkëpunojmë me Autoritetet e Parkut Kombëtar të Prespës për të nisur nismën ‘Parku i shëndetshëm, njerëz të shëndetshëm’. Kjo nismë mishëron angazhimin tonë të përbashkët për të krijuar një marrëdhënie harmonike midis njerëzve dhe natyrën. Ne besojmë se duke përjetuar mrekullitë e Parkut Kombëtar të Prespës, individët do të zhvillojnë një vlerësim më të thellë për mjedisin tonë dhe do të bëhen ambasadorë për ruajtjen e tij.”

Pali Kolefski, Kryetar i Bashkisë Pustec si mikëpritës i këtij takimi deklaroi se, : “ Qendra ACEG ka mbështetur vazhdimisht zonën me nisma në promovimin e turizmit të qëndrueshëm duke punuar me administratën lokale , të rinjtë dhe bizneset ne ju falenderojmë që vazhdoni të pilotoni në bashkinë tonë nisma inovatore si “Parqe të Shëndetshëm Njerëz të Shëndetshëm” strategjia e të cilave tregon më së miri përafrimin e standartëve europiane në turizëm, mbrojtje të mjedisit dhe shëndetin publik. . Përvec kësaj kjo nisëm është një qasje ndryshe . një qasje e re në ndërgjegjësimin e popullatës për përqafimin e jetesës së shëndetëshme dhe ruajtje e shëndetit publik . Duke ju uruar suksese ju dhe administratës së Parkut ne jemi të gatshëm të ofrojmë bashkëpunimin tonë për ta vënë në jetë ketë program.

Vasil Male nga ADZM Korçë theksoi faktin se, : “Administrata e Zonave të Mbrojtura Korcë aktualisht menaxhon PK “Prespë”, park me vlera të larta të biodiversitetit biologjik dhe kulturor. Kjo larmishmeri bën që në këtë park të ndërmerren nisma si kjo e sotmja duke vendosur marrëdhenie simbioze midis njeriut dhe natyres. Trashëgimia jonë janë parqet prandaj kujdesi ndaj tyre tregon respekt ndaj shëndetit tonë”.

Olsi Duma theksoi faktin se, : “Lancimi i këtyre nismave rrit ndërgjegjesimin e komuniteteve, duke përfshiëe edhe të rinjtë, se mjedisi është shumë i rëndësishëm dhe se shëndeti është kushti themelor për mirëqënien dhe veprimtarinë e njeriut. Për të pasur një shëndet të mirë, nuk duhet të kujdesemi vetëm për veten, por është i nevojshëm edhe një mjedis i pastër e i shëndetshëm. Për këtë duhet që edukimi mjedisor te brezi i ri të nisë duke mbështetur këto nisma”.

Aida Marko theksoi faktin se, : “Takimi i sotëm është tëpër i rëndësishëm për ADZM Korëe sepse kjo nismë rezulton të jetë eksperiencë e re, duke uruar e suksesshme. Duke shpresuar në bashkëpunimin tuaj në shfaqim vullnetin tonë për t’a përqafuar këtë nismë. Duke respektuar natyrën kemi ndërgjegjësuar komunitenin se nisma të tilla janë teper domethënëse sepse arrin të promovosh më së se miri jo vetëm vlerat e biodiversitetit, kulturore etj. por tashmë promovojmë edhe një nga prioritetet më të rëndësishme në zonë, turizmin”.

Hermalda Ago , Specialiste e Turizmit të Bashkisë Devoll mendon se:” Kjo nisem, duke promovuar stilin e shëndetshëm të jetesës do të mund të kthejë vëmendjen e qytetarëve edhe ndaj atraksioneve të shumta natyrore e kulturore në zonën e liqenit të Prespës së Vogël është një program inovator që do të zbatohet nga ACEG në bashkëpunim me ADZM Korce. Uroj suksese në gjithë aktivitetet në vazhdim”.

Kolegë, përfaqësues të organizatave lokale PPNEA dhe Prespa Biosfere Project gjithashtu mendojnë se nisma të tilla mire integrojnë punën e të gjithë aktorëve në park me qëllim mbrojtjen e natyrës , biodiversitetit dhe rritjen e mirëqënies së komunitetit.

Nisja e kësaj nisme do të pasohet nga me aktivitete ndërvepruese dhe turne me guidë që tregojnë bukurinë natyrore të Parkut Kombëtar të Prespës.

Të gjithë anëtarët e medias, palët e interesuara dhe publiku i gjerë do të ftohen të marrin pjesë.Për më shumë informacion në lidhje me nismën “Parku i shëndetshëm, njerëz të shëndetshëm” dhe ngjarjen e lançimit, ju lutemi vizitoni www.aceg.al ose kontaktoni përmes Email: [email protected]

Rreth Projektit të ACEG në Parkun Kombëtar të Prespës.

Projekti për promovimin e turizmit të qëndrueshëm përmes rritjes së kapaciteteve bashkiake dhe sipërmarrëse në zonën më të gjerë të Prespës – Faza II, ka filluar në qershor 2021 dhe do të punojë me autoritetet bashkiake vendore nga Pustec dhe Devoll, sipërmarrjet e biznesit lokal, promovimin e sipërmarrësve gra dhe të rinjve dhe mbështetjen e një zhvillim të shëndetshëm të parkut kombëtar të Prespës nëpërmjet turizmit të natyrës. Projekti mbështetet nga PONT, NATGA dhe ACEG.

Ky aktivitet financohet nga PONT

PONT support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the vieës only of the authors, and PONT cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained thereinLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *