Barometri i bujqësisë në Bashkinë Devoll
Dokumenti i prioriteteve – Drejt një qeverisje vendore me pjesëmarrje për Bashkinë Devoll


Hartëzimi i ndotjes së Lumit Devoll.
Perceptimi publik për ndotjen e Lumit Devoll.
Auditimi Energjitik / Projekti GEAR
Local assessment on disaster risk management for People with Dissabilities in Kolonja municiaplity.