22020Mar

Investimi nё energji dhe ndёrtim tё gjelbёr njё alternativё me benefite pёr biznesin, ekonominё e qёndrueshme dhe mbrojtjen e mjedisit.

Kjo kronikë është realizuar nga Ola Mitre si eksperte e medias për Qendrën ACEG në kuadër të projektit ” Iniciativa për rritjen e ndërgjegjësimit te bizneset e qytetit të Korçës mbi investime në energji dhe ndërtim të gjelbër” financuar nga Bashkimi Europian në kuadër të skemës së sub-grantimit të projektit…

Read More