Njoftim

Në kuadër të dinamikave të reja të punës me projekte, si dhe te angazhimit tonë për afruar të rinjtë në nisma të punës për: mjedisin, zhvillimit rural, turizmit më bazë natyrën, Qendra Shqiptare për Qeverisje Mjedisore fton të rinjtë e interesuar të bëhen pjesë e ekipit tonë në kordinim projektesh.
Ergi Gupe, ACEG coordinator in Devoll meeting with women entrepreneurs in Prespa. Komuniteti i biznesit të vogël në Liqenin e Prespës ka parë një ringjallje të vogël të aktivitetit të tyre me një numër të shtuar të turistëve në krahasim me situatën pandemike të vitit 2020. Ka rreth 25 ndërmarrje
The Albanian Center for Environmental Governance (ACEG ) is implementing a 3-year project focussed on nature-based tourism in Wide Prespa Area, in partnership with PONT, local authorities and protected area administration. We are looking for a Social Media freelancer with particular skills to support our work in the field in
created by dji camera Turizmi i bazuar në natyrë në zonat e mbrojtura të Zonës së Prespës ka një potencial të madh për të kontribuar në ekonominë lokale, për të zvogëluar varfërinë dhe për të ndihmuar zhvillimin e kësaj zone kryesisht rurale, siç argumentohet në raportin “Vlerësimi i Sfidave dhe
created by dji camera Turizmi i bazuar në natyrë ofron një qasje të qëndrueshme për zhvillimin ekonomik lokal dhe ruajtjen e natyrës me ndikim minimal në ekosistemet mjedisore. Në zonën e Prespës, Qendra Shqiptare për Qeverisjen Mjedisore (ACEG) ka punuar për 16 muajt e fundit për të futur dhe pilotuar
Sot, gjatë një dite mahnitëse me dëborë në rajonin e Prespës, Qendra Shqiptare për Qeverisjen Mjedisore nënshkroi një Marrëveshje Granti me Rudina Hyselli, duke shënuar një moment pozitiv në mbështetjen ndaj turizmit me bazë natyren në rajonin e Prespës. Buzeliqenas covered in snow. Photo credit @acegadmin Granti konsiston në krijimin
Qendra ACEG zhvilloi në datë 19 Tetor 2020 ceremoninë e ndarjes së çertifikatave për 18 pjesëmarrës të Akademisë së Turizmit për të Rinj. Ky aktivitet u përshëndet nga kryetari i Bashkisë Devoll Z. Eduar Duro, drejtoresha ekzekutive e PONT Znj. Miriam De Koning, drejtoresha e Qendrës ACEG Znj. Margarita Buxhaku
Në qershor, Qendra Shqiptare për Qeverisje Mjedisore (ACEG) publikoi një thirrje për aplikime për anëtarët e komunitetit të Prespës për të marrë pjesë në një Akademi Rinore në fushën e turizmit të natyrës. Në total janë regjistruar 62 aplikues, përfshirë 27 nga Bashkia Devoll dhe 35 nga Bashkia Pustec. Aplikantët
Kjo kronikë është realizuar nga Ola Mitre si eksperte e medias për Qendrën ACEG në kuadër të projektit ” Iniciativa për rritjen e ndërgjegjësimit te bizneset e qytetit të Korçës mbi investime në energji dhe ndërtim të gjelbër” financuar nga Bashkimi Europian në kuadër të skemës së sub-grantimit të projektit

Thirrje për shprehje interesi, drejtuar Organizatave të Shoqërisë Civile, për t´u bërë pjesë e platformës “Rrjeti i Organizatave Mjedisore”, në kuadër të projektit ENGONA-Rrjetëzimi i Organizatave Mjedisore në Shqipëri.

INFORMACION RRETH PROJEKTIT

Projekti “Rrjetëzimi i Organizatave Mjedisore në Shqipëri (ENGONA-Environmental NGO Network in Albania) u konceptua për të forcuar dhe mbështetur bashkëpunimin mes OSHC-ve në Shqipëri, duke marrë shkas nga bashkëpunimi i pakët mes organizatave dhe konkurrenca midis tyre. Për rrjedhojë, ky projekt synon mbylljen  e fragmentarizimit të sektorit të OSHC-ve që operojnë në fushën e mjedisit në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë.

Fokusi kryesor i projektit është promovimi dhe asistenca në teknikat e rrjetëzimit.

EcoAlbania, ACEG dhe IPPM do të zhvillojnë një platformë që do të mundësojë organizimin e OSHC-ve të sektorit në 4 rrjete tematike të Organizatave Mjedisore në Shqipëri, sipas fushave specifike të  punës së tyre.

Nëpërmjet kësaj platforme OSHC-të do të kenë një mundësi për të amplifikuar ndikimin e tyre kundrejt vendim-marrësve. Gjithashtu kjo platformë rrjetëzimi konsiderohet si një mundësi mjaft efikase për të shkëmbyer dhe për të eksploruar mundësi bashkëpunimi dhe partneriteti mes OSHC-ve.

Ky projekt financohet  nga LëvizAlbania, dhe zbatohet nga konsorciumi i përbërë nga organizatat: Qendra për Ruajtjen e Ekosistemeve Natyrore (EcoAlbania), Qendra Shqiptare për Qeverisjen Mjedisore (ACEG) dhe Instituti për Politika Publike dhe Mirëqeverisje (IPPM) për një periudhë 15 mujore.

INFORMACION NË LIDHJE ME THIRRJEN

Përmes kësaj thirrje për shprehje interesi, EcoAlbania, ECEG dhe IPPM, synojnë të krijojnë 4 rrjete tematike me organizata mjedisore të cilat do të nxiten dhe do të mbështeten teknikisht nga koalicioni drejtues për të ngritur dhe advokuar mbi çështje mjedisore me rëndësi kombëtare dhe lokale.

Kriteret për anëtarësimin në platformën ENGONA:

  • Organizatë mjedisore lokale ose kombëtare
  • Të keni eksperiencë në një ndër këto fusha : qeverisje mjedisore, mbrojtje ndaj ndotjes së mjedisit, mbrojtje e biodiversitetit dhe faunës, advokim dhe hulumtim mjedisor
  • Të keni kapacitete për të ushtruar aktivizmin mjedisor dhe për të bashkëpunuar për iniciativa të përbashkëta.

 

MËNYRA E APLIKIMIT:

Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të plotësojnë pyetësorin online duke klikuar KËTU brenda datës 01.02.2022.

Ju ftojmë të aplikoni për të shprehur interesin për pjesëmarrje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *