42023Gus

Press item “Healthy Park, Healthy People” starts in the Prespa National Park through the Collaborative Efforts of the ACEG Center, Pustec and Devoll Municipalities and the Park administration (ADZM Korce)

“Healthy Park, Healthy People” starts in the Prespa National Park through the Collaborative Efforts of the ACEG Center, Pustec and Devoll Municipalities and the Park administration (ADZM Korce) Prespa, 3 August 2023 – In an important step towards promoting the well-being of nature and humanity, Prespa National Park is proud…

Read More
42023Gus

Njoftim për shtyp “Park i shëndetshëm, njerëz të shëndetshëm” nis në Parkun Kombëtar të Prespës përmes Përpjekjeve Bashkëpunuese nga Qendra ACEG, Bashkitë Pustec dhe Devoll dhe administrata e Parkut (ADZM Korcë)

“Park i shëndetshëm, njerëz të shëndetshëm” nis në Parkun Kombëtar të Prespës përmes Përpjekjeve Bashkëpunuese nga Qendra ACEG, Bashkitë Pustec dhe Devoll dhe administrata e Parkut (ADZM Korcë) Prespë, 3 gusht 2023 – Në një hap të rëndësishëm drejt promovimit të mirëqenies së natyrës dhe njerëzimit, Parku Kombëtar i Prespës…

Read More
112018Nën
Devoll Agriculture Barometer: Second local forum sparkles community interest.

Devoll Agriculture Barometer: Second local forum sparkles community interest.

The ACEG Center continues with the organization of the second forum on “Agricultural Barometer” in Bilisht Administrative Unit. On 2 November 2018, the Albanian Center for Environmental Governance (ACEG) in cooperation with two local organizations, the Association ‘Gjelberimi” and the Devoll Citizen Advisory Committee (KKDD), held the second local forum…

Read More
212018Pri
Firmoset Deklarata e Përbashkët ndërmjet rrjetit të shoqatave  vendore për forcimin e komuniteteve në bashkitë Devoll, Ura Vajgurore dhe Libohovë

Firmoset Deklarata e Përbashkët ndërmjet rrjetit të shoqatave  vendore për forcimin e komuniteteve në bashkitë Devoll, Ura Vajgurore dhe Libohovë

Devoll, 21 prill 2018. Shoqatat dhe grupet komunitare vendore në bashkitë Devoll, Ura Vajgurore dhe Libohovë, në kuadër të bashkëpunimit për rritjen e transparencës dhe aksesit në vendimmarrje të publikut në institucionet vendore, firmosën më 21 prill 2018 në Devoll Deklaratën e Përbashkët të Bashkëpunimit. “Ne si përfaqësues të shoqatave…

Read More
312018Mar

NJOFTIM/ Konkurs Arti Pamor me tematikë ”Qeverisja e mirë dhe llogaridhënia”

Qendra Shqiptare për Qeverisje Mjedisore (ACEG), në bashkëpunim me Qendrën “Lex Ferenda” dhe Qendrën “Youth Of Ura”, ju fton të merrni pjesë në një konkurs të Artit Pamor “Të shprehemi përmes artit”, për të shprehur pikëpamjet tuaja për mënyrën si të përkrahim qeverisjen e mirë dhe llogaridhënien në bashkitë Devoll,…

Read More
122018Mar

Trajnim për qeverisjen e mirë dhe llogaridhënien për organizatat vendore në bashkitë Devoll, Ura Vajgurore dhe Libohovë

Qendra Shqiptare për Qeverisje Mjedisore (ACEG), në bashkëpunim me Qendrën “Lex Ferenda” dhe Qendrën “The Youth of Ura”, do të organizojnë një trajnim dy-ditor për qeverisjen e mirë dhe llogaridhënien në kuadër të projektit “Rrjeti i organizatave bazë vendore i cili përkrah qeverisjen e mirë dhe llogaridhënien në bashkitë Devoll,…

Read More