112018Nën

Një mesazh për komunitetin për të mos shkatërruar natyrën!

Njeriu si një qenie relativisht poseduese, kontrolluese dhe me pushtet absolut mbi botën në tërësi, arrin të njësohet me të në shumë aspekte. Vetë jeta jonë është shumë e lidhur me natyrën, me krejt çka ajo ofron dhe më gjerësisht. Drejt për së drejti, bota bëhet një opsion më i…

Read More