132018Dhj

Qendra ACEG finalizon Forumet Tematike për “Barometrin Bujqësor” në Bashkinë Devoll

[ngg src=”galleries” ids=”6″ display=”basic_slideshow”] Më datën 08 dhjetor 2018, Qendra Shqiptare për Qeverisje Mjedisore (ACEG) në bashkëpunim me dy organizata lokale, Komisioni Këshillimor Qytetar Devoll (KKQD) dhe Shoqata ”Gjelbërimi” zhvilloi forumin e fundit (të katërt) lokal për prezantimin e gjetjeve të Barometrit Bujqësor në kuadër të projektit “Barometri i Bashkisë…

Read More
112018Nën

Një mesazh për komunitetin për të mos shkatërruar natyrën!

Njeriu si një qenie relativisht poseduese, kontrolluese dhe me pushtet absolut mbi botën në tërësi, arrin të njësohet me të në shumë aspekte. Vetë jeta jonë është shumë e lidhur me natyrën, me krejt çka ajo ofron dhe më gjerësisht. Drejt për së drejti, bota bëhet një opsion më i…

Read More
112018Nën
Barometri i Bujqësisë Devoll: Forumi i dytë nxit interesin e banorëve.

Barometri i Bujqësisë Devoll: Forumi i dytë nxit interesin e banorëve.

Qendra ACEG vijon me organizimin e Forumit të dytë për ”Barometrin Bujqësor” në Njësinë Administrative  Qendër Bilisht. Më datën 2 nëntor 2018, Qendra Shqiptare për Qeverisje Mjedisore (ACEG) në bashkëpunim me dy organizata lokale , Shoqata ”Gjelbërimi” dhe Komisioni Këshillimor Qytetar Devoll (KKQD), zhvilloi në Qendër Bilisht forumin e dytë…

Read More
112018Nën
Devoll Agriculture Barometer: Second local forum sparkles community interest.

Devoll Agriculture Barometer: Second local forum sparkles community interest.

The ACEG Center continues with the organization of the second forum on “Agricultural Barometer” in Bilisht Administrative Unit. On 2 November 2018, the Albanian Center for Environmental Governance (ACEG) in cooperation with two local organizations, the Association ‘Gjelberimi” and the Devoll Citizen Advisory Committee (KKDD), held the second local forum…

Read More
192018Tet
Qendra ACEG fillon forumin e parë  për “Barometrin Bujqësor” në Njësinë Administrative Miras.

Qendra ACEG fillon forumin e parë  për “Barometrin Bujqësor” në Njësinë Administrative Miras.

Miras, 19 tetor 2018. Qendra ACEG ngriti grupin e punës të përbërë nga  tre ekspertë për kuadrin ligjor dhe institucional, bujqësinë, zhvillimin rural dhe zonën e mjedisit, të cilët kryen një analizë të plotë gjatë një periudhe dy mujore, gusht-shtator 2018. Ekspertët mblodhën të gjitha premtimet e autoriteteve aktuale bashkiake gjatë…

Read More
112018Sht
Lajmërim: Thirrje për shkrime tematike në fushën e bujqësisë për të rinj të bashkisë Devoll.

Lajmërim: Thirrje për shkrime tematike në fushën e bujqësisë për të rinj të bashkisë Devoll.

Qendra Shqiptare për Qeverisje Mjedisore (ACEG) është duke zbatuar projektin e titulluar “Barometri i Bashkisë Devoll. Matja e premtimeve lokale sipas nenit 27. Funksionet e bashkisë në bujqësi, zhvillim rural dhe pyje”. Kjo nisëm mbështetet nga projekti “LevizAlbania, demokracia vendore në veprim”. #LevizAlbania,  #LEVIZPERDEMOKRACINEVENDRORE, #Shkrimetematike, #ACEG   Qendra ACEG përmes këtij…

Read More